Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPPPRP 21-04-2018


Zapraszamy na WALNE ZEBRANIE SPPRP, które odbędzie się w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 o godzinie 16:00. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem SPPRP obecność członków jest obowiazkowa.

Po zakończonym zebraniu SPPRP odbędzie się SPOTKANIE OTWARTE, którego tematem przewodnim będzie zmiana ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie otwarte rozpoczniemy o godzinie 17:30

 

Walne zebranie 2018

  

PORZĄDEK OBRAD

1.  POWITANIE

2.  PODPISANIE LISTY OBECNOŚCI

3.  WYŁONIENIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ

4.  PODSUMOWANIE LISTY OBECNOŚCI - OGŁOSZENIE KWORUM

4a. 15-minutowa przerwa przy braku kworum

4b. Zwołanie wtórnego Walnego Zebrania

5.  POWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA

6.  POWOŁANIE SEKRETARZA ZEBRANIA

7.  PRZEDSTAWIENIE PLANU WALNEGO ZEBRANIA

8.  SPRAWOZDANIE FINANSOWE

9.  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

10. GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM ABSOLUTORIUM

11. PODJĘCIE UCHWAŁY O RELEGOWANIU CZŁONKÓW NIEOPŁACAJĄCYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

12. ODWOŁANIE ZARZADU

13. POWOŁANIE NOWEGO ZARZADU

14. ODWOŁANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

15. POWOŁANIE NOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

16. PODJĘCIE UCHWAŁY O ZMIANACH W STATUCIE STOWARZYSZENIA

17. OMÓWIENIE DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA  W ZAKRESIE  OPP

18. OMÓWIENIE NOWYCH ZAGROŻEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

19. WOLNE WNIOSKI, DYSKUSJA, USTALENIE DALSZYCH KIERUNKÓW  DZIAŁANIA  STOWARZYSZDENIA 

 


Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl