Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl

Walne zebranie członków SPPPRP 08-04-2017


Adres: Gliwice, ul. Barlickeigo 3 (sala 14 parter)

Data: 08-04-2017 (sobota) godz 17.00

Zapraszamy wszystkich członków i zdecydowanych do przystąpienia do SPPRP. Oprócz wymaganych statutem sprawozdań zrelacjonujemy aktualne działania w sprawie zmian systemu ZUS i opodatkowania mikroprzedsiębiorców, a także umorzenia zadłużeń za lata 2009 – 2016.

 

PLAN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SPPPRP 08-04-2017

 1. POWITANIE
 2. PODPISANIE LISTY OBECNOŚCI
 3. WYŁONIENIE KOMISJI SKRÓTACYJNEJ
 4. PODSUMOWANIE LISTY OBECNOŚCI - OGŁOSZENIE QWORUM
  A. PÓŁGODZINNA PRZERWA PRZY BRAKU QUORUM
  B. ZWOŁANIE WTÓRNEGO WALNEGO.
 5. POWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA
 6. POWOŁANIE SEKRETARZA ZEBRANIA
 7. PRZEDSTAWIENIE PLANU WALNEGO ZEBRANIA
 8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
 10. GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM ABSOLUTORIUM
 11. ZMIANY W ZARZADZIE SPPRP
 12. PODJĘCIE UCHWAŁY O RELEGOWANIU CZŁONKÓW NIEOPŁACAJĄCYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH.
 13. PRZYPOMNINIE O ZASADACH DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ OFEROWNEJ PRZREZ KANCELARIĘ PRAWA PODATKOWEGO Z WARSZAWY
 14. WOLNE WNIOSKI,DYSKUSJA, USTALENIE DALSZYCH KIERUNKÓW DZIAŁANIA STOWARZYSZDENIA
 15. OMÓWIENIE REALIZACJI USTAWY UMORZNIOWEJ INOWYCH ZAGROŻEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

 


Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl