Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl

RODO


Drogi Użytkowniku, Członku SPPRP W związku z wchodzącą w życie w dniu 25 maja 2018 r. zmianą prawa o ochronie danych osobowych, wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ‘RODO’), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych (‘Dane Osobowe’).

 

Administratorem danych osobowych jest SPPRP z siedzibą w Gliwicach, 41-100, ul. Jagiellońska 21, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401753, NIP: 969 160 49 68, e-mail: biuro@spprp.pl .

 

Dane Osobowe będą przetwarzane przez SPPRP wyłącznie dla celów niezbędnych do wykonania zadań statutowych pomiędzy Użytkownikiem a SPPRP, bądź przekazywania wiadomości o działaniach SPPRP., z zastrzeżeniem, iż Użytkownik ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu. SPPRP może również przetwarzać Dane Osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Użytkownika. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, a Użytkownik może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Użytkownik ma prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów innych niż statutowe. Sprzeciw można wnieść w szczególności w formie elektronicznej, na adres administratora:biuro@spprp.pl Dane Osobowe będą przechowywane przez SPPRP - dla potrzeb realizacji zadań statutowych: w przypadku Członków, którzy założyli konto w serwisie internetowym SPPRP - przez okres korzystania z serwisu i 12 miesięcy od ostatniego zalogowania do serwisu, natomiast w przypadku pozostałych członków – przez okres członkowstwa i 6 miesięcy po tym okresie.

 

W odniesieniu do Danych Osobowych przetwarzanych dla potrzeb przekazywania informacji o działaniach SPPRP, administrator będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu Użytkownika bądź cofnięcia zgody przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo do żądania od SPPRP dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji celów i zadań statutowych.

 

pozdrawiamy,

Zarząd SPPRP


Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl