Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl

PLAN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SPPRP 02-03-2014


                                                   
1. POWITANIE
2. PODPISANIE LISTY OBECNOŚCI
3. WYŁONIENIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ
4. PODSUMOWANIE LISTY OBECNOŚCI - OGŁOSZENIE KWORUM
4a. półgodzinna przerwa przy braku kworum
4b. zwołanie wtórnego walnego.
5. POWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA
6. POWOŁANIE SEKRETARZA ZEBRANIA
7. PRZEDSTAWIENIE PLANU WALNEGO ZEBRANIA
8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
10. GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM ABSOLUTORIUM
11. WYBÓR NOWYCH WŁADZ STOWARZYSZENIA
12. ODWOŁANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
13. WYBÓR KOMISJI REWIZYJNEJ
14. ZMIANY W STATUCIE
15. WOLNE WNIOSKI,DYSKUSJA, USTALENIE DALSZYCH KIERUNKÓW DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ORAZ PRIORYTETÓW
16. OMÓWIENIE REALIZACJI USTAWY UMORZENIOWEJ


Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl