Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl

O NAS


 

POŁĄCZYŁO NAS BEZPRAWIE, KTÓREGO PADLIŚMY OFIARĄ

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób walczących przeciwko krzywdzącym, nadużywającym prawa praktykom ZUS wobec polskich przedsiębiorców.

 

CELE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA PROPONOWANE NASZYM CZŁONKOM


  • INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW
  • OBRONA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZED SZKODLIWYMI DZIAŁANIAMI ORGANÓW PAŃSTWA
  • ZAKAZ INGERENCJI ZUS W UMOWY O PRACĘ
  • UREALNIENIE STAWEK ZUS - STAWKI ZALEŻNE OD DOCHODU
  • DOBROWOLNOŚĆ WYBORU UBEZPIECZYCIELA
  • LIKWIDACJA PRZYWILEJÓW W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH
  • PODLEGANIE ZUS SĄDOM ADMINISTRACYJNYM
  • FAKTYCZNA KONTROLA SPOŁECZEŃSTWA NAD FINANSAMI ZUS
  • PODATKI TYLKO OD ZAPŁACONYCH FAKTUR
  • MAKSYMALNE UPROSZCZENIE SYSTEMU PODATKOWEGO
  • EMERYTURA OBYWATELSKA
  • IDEA BEZWARUNKOWEGO DOCHODU PODSTAWOWEGO
  • FINANSOWANIE ZUS Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIŻ TYLKO OPODATKOWANIE PRACY
  • JEDNA SKŁADKA ZDROWOTNA NIEZALEZNIE OD ILOŚCI TYTUŁÓW DO UBEZPIECZENIA

 


SPP RP wyraża stanowczy sprzeciw manipulacjom ustawami i dowolności w ich interpretacji w celu wyłudzania pieniędzy od przedsiębiorców, będących w Polsce jedyną grupą społeczną pozbawioną ochrony prawnej i związkowej, która ponosi pełne finansowe ryzyko swoich działań gospodarczych, włącznie z dziedziczeniem długów zusowskich i podatkowych przez spadkobierców.

Aktualnie SPP RP skupia przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zgodnie z obowiązującymi kilka lat temu przepisami korzystały z możliwości zawieszenia działalności lub z bezwarunkowego prawa wyboru tytułu ubezpieczenia w przypadku dodatkowego zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o pracę nakładczą.

PRZEDSIĘBIORCO!

Przez wiele lat spałeś spokojnie wiedząc, że postępowałeś zgodnie z obowiązującym prawem. Stale utwierdzał Cię w tym ZUS, nie informując o żadnych nieprawidłowościach na Twoim koncie oraz nieprzerwanie wydając interpretacje, biuletyny, oświadczenia dla mediów, a także zestawienia roczne i zaświadczenia o niezaleganiu potwierdzające prawo i słuszność Twojego wyboru...

A teraz ZUS, zmieniając swoje stanowisko, podważa lub neguje Twoją pracę i prawo, domagając się od Ciebie rzekomo należnych składek wraz z wysokimi odsetkami, żądając zapłaty kwot doprowadzających do ruiny Twoją firmę i rodzinę?

NIE JESTEŚ SAM! Niestety są nas tysiące – ofiar podstępnej i rabunkowej polityki ZUS-u!

DOŁĄCZ DO NAS!

Tylko jednocząc siły możemy mieć wpływ na poprawę naszej sytuacji.

Jesteśmy uczciwie pracującymi ludźmi, obywatelami naszego kraju, którzy chcą uczciwych rozstrzygnięć w nierównej walce z bezprawną urzędniczą machiną łatania zadłużenia, popieraną przez sądy w wyrokach nie uzasadnianych obowiązującymi ówcześnie przepisami prawa, lecz „zasadami współżycia społecznego”.

Dramatyczny stan finansów naszego państwa nie usprawiedliwia żadnego bezprawia. Jest to wyjątkowo nieetyczne postępowanie wobec obywateli, którzy nie wyciągali ręki po pomoc ze strony państwa, lecz cały czas pracowali, odprowadzali podatki, a w wielu przypadkach również zatrudniali pracowników.

 

Założyciele SPP RP od lat prowadzą walkę z niesprawiedliwością, która na co dzień spotyka przedsiębiorców. Są również inicjatorami i autorami wielu działań, o których możecie Państwo przeczytać na stronie www.prawoibezprawie.pl

 

 

Idea powstania stowarzyszenia przedsiębiorców sprzeciwiających się bezprawiu stosowanemu w naszym państwie względem tej grupy społecznej zrodziła się wiele miesięcy temu. Nieformalne spotkania na forum internetowym nie przynosiły większych efektów, choć manifestacje i pikiety zorganizowane w 2011 r. przez obecnych Członków Stowarzyszenia sprawiły, że naszym problemem zainteresowały się media, politycy oraz kilka organizacji skupiających przedsiębiorców i walczących z absurdami naszej władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej.

Po dwóch pierwszych manifestacjach (w dniu 12 maja oraz 29 czerwca 2011 r.) przyszedł czas na sformalizowanie dalszych działań. Decyzja o utworzeniu stowarzyszenia zapadła podczas III manifestacji, która odbyła się w dniu 28 lipca 2011 r. pod gmachem Sejmu RP. Zorganizowali ją poszkodowani przedsiębiorcy zrzeszeni na portalu internetowym zlikwidujZUS.com

Manifestacja skierowana była przeciw bezprawnym działaniom ZUS w stosunku do naszej grupy społecznej. Po zakończonej manifestacji siedemnastu spośród prawie dwustu jej uczestników zebrało się w pobliskiej ”Paradox Cafe” i złożyło swoje podpisy pod aktem erekcyjnym stowarzyszenia. Dnia 6 sierpnia 2011 r. w Świętochłowicach odbyło się Zebranie Założycielskie. Tam, w jawnych wyborach został wyłoniony czteroosobowy zespół, który zobowiązał się dopełnić formalności zarejestrowania stowarzyszenia w KRS.

 

Jako „Stowarzyszenie w rejestracji” uczestniczyliśmy w pikiecie zorganizowanej na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach dnia 6 października 2011 r. podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.Efektem rozgłosu medialnego, jaki osiągnęliśmy pomimo niezbyt licznej grupy reprezentującej nas tego dnia, było błyskawiczne (na dzień 11 października) zaproszenie naszych przedstawicieli na rozmowy ze stroną rządową do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

W ekspresowym tempie na forum została wyłoniona pięcioosobowa grupa poszkodowanych, mających za zadanie reprezentowanie interesu wszystkich „samozatrudnionych” walczących z bezprawnymi praktykami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Przedsiębiorców reprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP: Maja Szlawska, Czesława Senik, Dariusz Ćwik i Wojciech Zatorski oraz Dyrektor Biura Interwencji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: Dorota Wolicka. Stronę „rządową” reprezentowali: Premier Donald Tusk, Ministrowie Jacek Rostowski i Michał Boni oraz Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Niestety, po trzech spotkaniach w KPRM,oczekiwana przez Przedsiębiorców kontynuacja rozmów ze „stroną rządową” została przerwana, a naszą sprawę skierowano do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dnia 11 grudnia 2011 r. w Chorzowie odbyło się Walne Zebranie SPP RP gdzie spośród 172 osób zostały wyłonione obecne Władze Stowarzyszenia.

Dalsze działania SPP RP opisywać będziemy na Forum Stowarzyszenia oraz w dziale Aktualności.

 

 

 

 

 

 


Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl