Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl

W sprawie realizacji Ustawy Umorzeniowej!


Poseł Szwed złozył interpelację w sprawie nieprawidłowości w realizacji Ustawy Umorzeniowej.

Poniżej link do treści interpelacji i odpowiedzi jakiej udzielił Marek Bucior - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14110 


Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl