Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl

Dołącz do NasRządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne.

Napoleon Bonaparte

 

Tylko zrzeszając się środowisko przedsiębiorców ma szansę wpłynąć na rządzących, aby ponad podziałami politycznymi zajęli się ratowaniem zrujnowanej przez niekompetencję urzędniczą i niejasne prawo gospodarki kraju.


Statut SPP RP do pobrania

Pobierz deklarację członkowską

Deklarację prosimy wysyłać na adres:

Izabela Kruczek
ul. Odrzańska 93
41-902 Bytom

 Składka członkowska wynosi: 120zł / rok

 Płatna jednorazowo w terminie do dnia 01.03 za rok bieżący, na konto Stowarzyszenia:

46 1050 1230 1000 0090 9315 9110 (ING Bank Śląski)

Zdajemy sobie sprawę, że w Polsce wielu samozatrudnionych jest w wyjątkowo ciężkiej sytuacji finansowej, jeśli chcesz przystąpić do Stowarzyszenia, a nie stać Cię na opłacenie składki członkowskiej skontaktuj się z nami.

 

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) - ZOBACZ WIĘCEJ!

 


Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl