Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl

Komisja uznaje, że umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne nie stanowi pomocy państwa.


Komisja Europejska uznała, że polski program umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorstwom, które są objęte obowiązkowymi składkami, ponieważ prowadzą działalność gospodarczą, nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE (art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - TFUE). W okresie między 1 stycznia 1999 r. a 28 lutego 2008 r., ze względu na nieścisłości w polskich przepisach dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, lokalne publiczne organy ubezpieczenia społecznego oraz same przedsiębiorstwa miały trudności z prawidłowym rozpoznaniem, którym obowiązkowym składkom podlegały. Proponowany środek umarza długi w odniesieniu do obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne w tym okresie. Z dochodzenia Komisji wynika, że środek jednakowo traktuje wszystkie przedsiębiorstwa, które są w porównywalnej sytuacji finansowej i prawnej, mając na względzie cel umorzenia. W związku z powyższym umorzenie nie stanowi selektywnej korzyści i jest środkiem ogólnym niewchodzącym w zakres art. 207 TFUE. Więcej informacji będzie dostępne na stronie interneowej Komisji poświęconej konkurencji, w publicznym rejestrze spraw pod numerem SA.36200.


Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl