Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl

APEL DO STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJISzanowni państwo,

trwają przygotowania do kolejnych wyborów prezydenckich i parlamentarnych.  Z niepokojem obserwujemy powstawanie coraz to nowych organizacji, mających  na celu wystawienie na listach wyborczych własnych kandydatów. Dlaczego z niepokojem? Otóż większość z tych organizacji powiela populistyczne hasła poprzednich kampanii – różniąc się jedynie w sprawach marginalnych .

      Taka sytuacja powoduje rozdrobnienie - podzielenie elektoratu na małe nieliczące się grupy bez szans na przekroczenie  progu wyborczego. Nie po raz pierwszy sprawdzi się zasada dziel i rządź. Wiadomo bowiem, że żelazny elektorat „betonu partyjnego” w trosce o swoje posady i przywileje zagłosuje  jak zawsze, co w konsekwencji spowoduje utrzymanie władzy przez dotychczasowe ugrupowania. Elektorat niezdecydowany nie mając silnej alternatywy wobec dotychczasowego układu  nie zagłosuje wcale, bądź odda głos na „mniejsze zło” -  nieświadomie popierając stary układ.

      Apelujemy zatem, aby powołać porozumienie „ponad podziałami” wszystkich stowarzyszeń i organizacji dążących do zmian dla dobra Polski i Polaków.

Stwórzmy wspólnie jeden popierany przez wszystkich komitet wyborczy, wystawmy wspólnych kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. Nie pozwólmy  podzielić się  na małe ugrupowania nie mogące liczyć na poparcie większości.

Szczere chęci i wiara w wygraną są  jak najbardziej potrzebne,  lecz siła tkwi w jedności. Rząd i media   niestety jednak skutecznie pracują , by jedności  wśród nas nie było.

Jeśli wyzbędziemy się  osobistych ambicji i będziemy zdolni do kompromisów, stworzymy siłę, która przeciwstawi się  niszczącemu nas układowi.

        W stworzonej organizacji muszą się znaleźć wszyscy, którzy do tej pory samotnie walczyli o zmiany. Wszyscy, którzy nie wyrażają zgody na dalsze unicestwianie swojej Ojczyzny.

Nie chcemy już obietnic polityków, przechrzt politycznych i niespełnionych wodzów narodu.

Znajdźmy swoich liderów i doprowadźmy do odsunięcia od władzy ugrupowania „okrągłostołowego”.

ZACZNIJMY DZIAŁAĆ, STWÓRZMY WSPÓLNY FRONT, DAJMY SOBIE SZANSĘ NA ZMIANY.

My, SPPRP,  jesteśmy gotowi do działań na rzecz porozumienia wszystkich ugrupowań.

Zapraszamy do kontaktu i współdziałania


Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl