Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl

SKŁADANIE OFERT GRANT


 

Zaproszenie do składania ofert cenowych

z zakresu przeprowadzenie zajęć z coachingu obywatelskiego

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert do realizacji zadania z zakresu prowadzenia usług coachingu obywatelskiego projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pod tytułem: VERSUS czyli prawa i obowiązki obywateli w Polsce. 

            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług coachingu obywatelskiego, na rzecz uczestników projektu „VERSUS czyli prawa i obowiązki obywateli w Polsce, realizowanego bezpośrednio na terenie województwa lubelskiego oraz w sposób zdalny na terenie całego kraju .

W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

1. Prowadzenie coachingu obywatelskiego dla obywateli w ramach godzin dyżurów ustalonych wg przyjętego umowami z wykonawcami grafiku.

2. Prowadzenie i bieżącą weryfikację dokumentacji prowadzonych usług - zajęć z coachingu obywatelskiego

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

Termin realizacji zamówienia: 

 

W okresie od dnia 15 kwietnia 2014r. do dnia 30 września 2014 r. w łącznym wymiarze godzin zegarowych przyjętym w umowie na podstawie negocjacji z wykonawcami w zależności od ilości prowadzących zajęcia;

- 2 osoby w biurze w Lublinie

- 5-7 osób udzielających porad zdalni


Szczegółowe informacje w plikach zamiszczonych poniżej

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz oferty


Karta realizacji

 

29-03-2014Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl